Roboty budowlane kojarzą się nam nieodłącznie z budową i remontem. Czy zatem słusznie?

Co o robotach budowlanych mówi prawo?

Prawo Budowlane, które jest podstawowe do określenia pojęcia robót budowlanych, definiuje tę usługę w następujący sposób. Roboty budowlane to budowa, przebudowa, montaż lub remont. Do robót budowlanych można także zaliczyć rozbiórkę np. domu lub jakiegoś innego użytkowego budynku. Te informacje zawiera art. 3 pkt 7 ustawy o prawie budowlanym. Natomiast sam proces budowy prawo budowlane określa jako realizację od podstaw obiektu budowlanego w określonym miejscu. Budową są również takie czynności jak wszelkie zmiany w podstawowym kształcie budynku, czyli jego odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa. Natomiast sama przebudowa jest traktowana jako roboty budowlane w wyniku, których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego już obiektu budowlanego. Niezmienne pozostają tu takie elementy jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba pięter. W przypadku dróg natomiast można zmieniać ich parametry, pod jednym warunkiem, że pozostają w tym samym pasie drogowym co pierwotnie. Te zasady opisuje artykuł 3 pkt 7a ustawy o prawie budowlanym.

Definicja remontu

Remont (najbardziej znane wszystkim pojęcie związane z robotami budowlanymi) – sa to prace, które wykonuje się w istniejącym budynku – może nim być dom, mieszkanie itp. Pracami tymi są roboty budowlane, które polegają na rekonstrukcji stanu pierwotnego. Nie należy do nich bieżąca konserwacja i można użyć innych materiałów niż w na początku zostały użyte. Słowniki natomiast określają remont jako czynności, które pozwalają odnowić, odświeżyć lub przywrócić sprawność użytkową budynku lub pomieszczenia.

Podsumowanie

Jednym słowem roboty budowlane to czynności, które kojarzą się nam z budową i wszystkimi jej aspektami – powstaniem nowego budynku, przebudową lub rozbudową starego lub jego modernizacją – tak wewnętrzną jak zewnętrzną czyli popularnym remontem.