Charakterystyka systemów przeciwpożarowych

Pożar to zdarzenie zagrażające życiu osób, powodujące zwykle poważne szkody materialne. W celu zminimalizowania ewentualnych strat zaleca się montaż nowoczesnych systemów przeciwpożarowych. Tego rodzaju instalacje mogą być wykorzystywane do wykrywania i sygnalizowania pożaru, oddymiania pomieszczeń, a nawet gaszenia ognia za pomocą automatycznie uruchamianych zraszaczy.

System sygnalizacji pożaru jako element systemu przeciwpożarowego

Podstawowym elementem systemu przeciwpożarowego jest system sygnalizacji pożaru, nazywany również sygnalizacją alarmową pożarową. Podstawowym zadaniem instalacji jest szybkie wykrycie ognia, w celu uniknięcia jego rozprzestrzeniania się. Mózgiem całego systemu jest centrala komputerowa, która na bieżąco zbiera i gromadzi dane przesyłane z urządzeń detekcyjnych i na ich podstawie wykonuje odpowiednie operacje. Systemy przeciwpożarowe mogą być wyposażone w centrale o różnym poziomie zaawansowania technicznego. W zależności od potrzeb stosować można małe centralki lub rozbudowane urządzenia obsługujące setki czujników. W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą również ręczne ostrzegacze pożarowe oraz sygnalizatory. Pierwszą grupę urządzeń stanowią przyciski w kolorze czerwonym pozwalające na wywołanie alarmu przez użytkowników obiektu. Sposób ich rozmieszczenia jest uregulowany za pomocą odpowiednich norm. Wśród sygnalizatorów pożaru znajdują się urządzenia akustyczne, optyczne lub akustyczno-optyczne. Zalicza się do nich m.in. syreny alarmowe.

Budowa i zasada działania systemów oddymiania

Nowoczesne systemy przeciwpożarowe coraz częściej wyposażone są także w instalacje służące do oddymiania budynków. Ich podstawowym zadaniem jest usuwanie z pomieszczeń dymu oraz trujących spalin, po to, by możliwe było przeprowadzenie skutecznej ewakuacji osób znajdujących się w budynku objętym pożarem. W zależności od potrzeb stosuje się systemy oddymiania grawitacyjnego lub wentylację przeciwpożarową mechaniczną. Działanie całej instalacji polega na automatycznym otwieraniu klap dymowych umieszczonych w dachu lub na fasadzie budynku w momencie wykrycia zagrożenia. Działanie systemów grawitacyjnych opiera się na zasadach fizyki, zgodnie z którymi gorący dym unosi się, po czym zostaje odprowadzony przez dach. Wentylatory stosowane w wentylacji mechanicznej wspomagają i przyspieszają proces oddymiania. Do elementów każdej instalacji oddymiającej zalicza się centralę sterującą, detektory dymu, przyciski oddymiania, okna i klapy, a także napędy umożliwiające ich zdalne otwieranie i zamykanie. W związku z tym, że zaprojektowanie i wykonanie systemu przeciwpożarowego nie jest łatwe, zaleca się korzystanie z usług rzetelnych firm świadczących tego rodzaju usługi.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *